۶ اردیبهشت ۱۳۸۹

خودزنی


یک زمانی یک دبیر ریاضی ای می گفت اگر ما می تونستیم پروسه ای که در مغز یک
آدم هنگام حل یک مساله اتفاق می افتد رو ببینیم،می توانست به اندازه ی حرکات یک
فوتبالیست در زمین فوتبال جذاب و هیجان انگیز باشد.

کتابی هست به نام "معماهایی در منطق ریاضی" نوشته ی "ریموند
اسمولیان" که یک سری معماهای منطقی بسیار مفرح طراحی کرده در قالب داستان
هایی با قوانین خاص خودشون که  باید با استفاده از اون قوانین معماها رو حل
کنیم. سوال هاش حسابی ذهن آدم رو به چالش می کشه و جالب اینکه هیچ ارتباطی به عدد
و رقم نداره(یه جورایی ریاضی نامحسوسه،یعنی بدون اینکه بدونین،دارین از دانش
ریاضیتون استفاده می کنین.)

اولین داستان این کتاب داستان معروف بانو یا ببر،نوشته ی فرانک استاکتن می
باشد.داستان پادشاهی که به زندانیان محکوم به اعدام اجازه می دهد از میان دو اتاق
که در یکی ببری گرسنه و در دیگری بانویی زیبا است،یکی را برگزیند.اگر اتاق بانو را
انتخاب کند،به پای هم پیر می شوند،اگر اتاق ببر را انتخاب کند،جوانمرگ می
شود.حال،پادشاهی منطق دوست تصمیم می گیرد،این داستان را به شیوه ی جدیدی بازسازی
کند و این بار، زندانی، نه براساس شانس و تصادف بلکه بر اساس استدلال و تحلیل
راهنمایی های پادشاه،می تواند اتاق بانو را بیابد و از چنگ ببر بگریزد.در این پست،
آزمایش هایی را که پادشاه در روز اول روی زندانیان انجام داد،می گذارم تا اگه دوست
داشتین روی جوابش(اتاقی که زندانی باید انتخاب کند) فکر کنین و کامنت بذارین جواب
رو،تا زمانی که پاسخ ها رو هم بگذارم.پیش از شروع بگویم که صورت سوال ها شامل و
کامل و جامع ومانع است و هیچ سوال اضافه ای مجاز نیست.

آزمایش اول

زندانی پرسید:"اگر در هر دو اتاق ببر باشد چطور؟در آن صورت چه کار کنم؟"
پادشاه پاسخ داد:"این از بخت بد شما خواهد بود."
زندانی پرسید:" اگر در هر دو اتاق دختر باشد چطور؟"
پادشاه پاسخ داد:"پاسخ این پرسش را که خود می دانید!در این صورت
خوشبختی  به شما روی خواهد آورد"
زندانی پرسید:"خوب،فرض کنیم در یک اتاق،ببر و در دیگری دختر باشد،درآن
صورت چطور؟"
پادشاه پاسخ داد:"در آن صورت انتخاب شما خیلی اهمیت خواهد داشت،این طور
نیست؟"
زندانی پرسید:"از کجا بدانم که کدام اتاق را انتخاب کنم؟"
پادشاه به علامت هایی که بر در اتاق نصب شده بود ،اشاره کرد و گفت:به کمک این
علامت ها:

علامت روی در اتاق شماره ی 1: در این اتاق یک دختر است و در دیگری ببر.

علامت روی در اتاق شماره ی 2:در یکی از این دو اتاق دختر و در دیگری ببر است.

زندانی پرسید:"آیا این علامت ها درست هستند؟"
پادشاه پاسخ داد:"یکی از آنها درست است و دیگری نادرست"
اگر شما به جای زندانی بودید کدام در را می گشودید؟(با فرض اینکه زندانی بانو
را به ببر ترجیح می دهد!)

آزمایش دوم:
{به گفته ی پادشاه در این آزمایش،علامت ها یا هر دو درست هستند یا هر دو
نادرست.}

علامت روی در اتاق شماره ی 1: دست کم در یکی از این اتاق ها، یک دختر است.

علامت روی در اتاق شماره ی 2:ببر در اتاق دیگر است.


زندانی کدام اتاق را باید انتخاب کند؟

آزمایش سوم:
قوانین مشابه آزمایش دوم

علامت روی در اتاق شماره ی 1: یا یک ببر در این اتاق است یا یک دختر در اتاق
دیگر است.

علامت روی در اتاق شماره ی 2:در اتاق دیگر یک دختر است.


آیا در اتاق شماره ی 1 ببر است یا دختر؟در اتاق شماره ی 2 چطور؟

۲۳ فروردین ۱۳۸۹

Saving private Ryan

-There is not to reason why, but to do and die.
-You see,when you endup keeling one of your men,you see,you tell yourself it happened so you can save the lives of 2 or 3 or 10 others,maybe a hundred others. do you know how many men I’ve lost under my command?-how many?-94…but that means, I’ve saved the lives of 10 times that many it doesn’t? maybe 20,20 times as many. and that’s how simple it is. Thats how you rationalize to make the choice between the mission and the men.