۳ آبان ۱۳۸۹

89/8/9

امروز 89/8/9  ِ .ساعتم فرض می کنیم 8 و 9 دقیقه ی بامداد، کی به کیه؟ عجیبه که تا این لحظه هیچ اس ام اسی تو مایه های "ساعت 8 و 9دقیقه ی امروز یه اتفاق جالب برات میفته اگه این اس ام اس رو به 89 نفر بفرستی" نیومده.

۲۵ مهر ۱۳۸۹

شاعر ميگه:
         جماعت!
من،   
ديگه حوصله ندارم
به خوب،اميد
                 و
                    از بد ، گ   ل    ه  ،  ن   دارم