۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹

6

یک بشری آمده روی پشت بام، کولرها را اصلاح کند،صدایش از کانال کولر به گوش ما می رسد،می گوید:آقای دکتر،حضرت عباسی دانشجوهای پزشکی زحمت می کشن،یعنی مدرکشون رو الکی به دست نمیارن.خنده ام می گیرد؟! ما که بخیل نیستیم بی خود شفاف سازی کنیم، بذار پس فردا پیش دکتر می رود،خیالش راحت باشد طرف کارش را بلد است،شاید از نظر روانی اثر مثبت داشت!!!