۱۸ آذر ۱۳۸۹

شما یادتون نمیاد، آسمون از اولش این رنگی نبود...جهان سوم جایی است که هرچه بیشتر نفس می کشی، بیشتر خفه می شوی...!


هیچ فک کردین اگه احساس خفگی کنین،کافیه پنجره رو باز کنین و نفس عمیق بکشین و هی خفه و خفه و خفه تر شین تا...

۱۶ آذر ۱۳۸۹

|8: Oo( )

کی میگه انسان موجود باهوشیه؟
انسان اگه باهوش بود، به مغزش یاد می داد بین یه سری بو ها، صداها، اسم ها و یه سری آدم ها ارتباط برقرار نکنه. 

پ.ن: که چی مثلا؟ این تکامل یه توانایی بهت می ده، صد تا باگ از بغلش می زنه بیرون، مثه همین Optical illusion ها.آدمه داریم؟