۹ آبان ۱۳۸۸

توماس هابز

اشتیاق توام با اعتقاد به نیل مقصود را امید می گویند؛همین تمایل بدون آن اعتقاد,نومیدی است.

۲ آبان ۱۳۸۸

افشین یداللهی

گاهی مسیر جاده به بمبست می رود گاهی تمام حادثه از دست می رود

گاهی همان کسی که دم از عقل می زند در راه هوشیاری خود مست می رود

گاهی غریبه ای که به سختی به دل نشست وقتی که قلب خون شده بشکست می رود

اول اگرچه با سخن از عشق آمده آخر خلاف آنچه که گفتست می رود

وای از غرور تازه به دوران رسیده ای وقتی میان طایفه ای پست می رود

هر چند مضحک است و پر از خنده های تلخ   بر ما هرانچه لایقمان هست می رود

گاهی کسی نشسته که غوغا به پا کند وقتی غبار معرکه بنشست می رود

اینجا یکی برای خودش حکم می دهد آن دیگری همیشه به پیوست می رود

این لحظه ها که قیمت قد کمان ماست تیریست بی نشانه که از شست می رود

بی راهه ها به مقصد خود ساده می رسند اما مسیر جاده به بمبست می رود

وای از غرور تازه به دوران رسیده ای وقتی میان طایفه ای پست می رود

هر چند مضحک است و پر از خنده های تلخ بر ما هرانچه لایقمان هست می رود

photo by me۲۶ مهر ۱۳۸۸

سهراب سپهری

 


دلم گرفته

دلم عجیب گرفته است

وهیچ چیز

نه این دقایق خوشبو که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش

نه این صداقت حرفی که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست

نه،هیچ چیز

مرا از هجوم خالی اظراف نمی رهاند

وفکر می کنم

که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد
*Photo by Me

۱۶ مهر ۱۳۸۸

زیرنویس
پارسال سر یکی از کلاسهای گروه معارف یه طرحی راجع به ترافیک زدم که فکر می کردم یک دیدگاه بدبینانه راجع به یکی از انواع ترافیکه که هر روز میبینم،ولی امروز با چند تا عکس حقیقی از ترافیک روبه رو شدم که دقیقا مشابه اون طرح بود و متوجه شدم اون دیدگاه اصلابدبینانه نیست و ترافیک در واقعیت به همون وحشتناکیه که در ذهن من!

به تصاویر به خصوص تصویر بالایی دقت کنید،اتفاقیه که صرفا به خاطر خودخواهی افراد می افته و سخت می شه درستش کرد:

۱۴ مهر ۱۳۸۸

william butler yeats

 


از آنان که باهاشان جنگیدم نفرتی به دل ندارم و آنها را که به خاطرشان جنگیدم دوست نمی دارم.

pic from www.awm.gov.au